Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

 
A www.pecsiautos.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője a Norka-Net Bt.
 
A Weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatod, hogy önmagadról bármilyen személyes adatot meg kellene adnod (Látogató). A Weboldal meghatározott szolgáltatásaihoz való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött (Regisztrált Felhasználó).
 
Regisztrált felhasználóink részére rendszeresen hírlevelet küldünk, amely üzleti partnereink ajánlatait is tartalmazhatja. Amennyiben nem tartasz igényt a hírlevél szolgáltatásunkra, arról bármikor leiratkozhatsz.
 
Az itt található szabályok célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása.  
A portál használatának megkezdésével elfogadod a felhasználói szabályzatot. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadod el, nem vagy jogosult használni portálunkat. A szabályok nem ismerete, el nem olvasása nem jogosít fel azok megszegésére!

Amennyiben az itt leírt szabályokat a felhasználó megszegi, fenntartjuk a jogot tagsága felfüggesztésére, vagy végleges törlésére.
 

A legfontosabb felhasználói szabályok:

  • Tartsd be a NETIKETT szabályait!
  • Ne írj trágárságokat, gorombaságokat, ne személyeskedj másokkal!
  • Ne írj sértő, durva, rasszista hozzászólásokat, ne provokálj és ne bánts másokat! A sorozatos, provokatívnak ítélt hozzászólások kitiltást vonnak maguk után.
  • Ne tégy közzé illegális anyagot, ne másolj be illegális tartalmakkal kapcsolatos linkeket, egyéb illegális letöltéssel kapcsolatos információkat!
  • Ne árulj semmi illegálisat!
  • Csak olyan képeket tölts fel, amelyek nem sértik a közízlést.
  • Ne hirdess más weblapokat, ne árusíts termékeket, ne reklámozd MLM üzlethálózatodat, szolgáltatásaidat, még burkoltan se! Olvasd el a Hirdetési ajánlatot, ha reklámozni szeretnél. Az Autós Börze szolgáltatás nem használható kereskedelmi tevékenység folytatására. Fenntartjuk a jogot, hogy azoknak a felhasználóknak a tagságát, akik bármilyen reklámot elhelyeznek a portál bármely részén, figyelmeztetés nélkül töröljük.
  • Ne veszélyeztesd a weboldal biztonságát. ( Tilos vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése, floodolása, spamelése, levelekkel való bombázása vagy összeomlasztása. Tilos a portált, illetve a portál infrastruktúráját érintő ok nélküli vagy szükségtelenül nagy terhelést okozó tevékenység. Nem megengedett nem kívánt e-mail-ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.)
  • Az általad közzé, vagy elérhetővé tett tartalom: nem sértheti más személyhez fűződő jogait, kegyeleti jogát, valamint személyes adatainak védelméhez való jogát, nem sértheti más szerzői jogát, nem kelthet másokban félelemérzetet, nem buzdíthat erőszakra, gyűlölködésre, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésére, illetve nem ösztönözhet a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra, nem tartalmazhat hivatásbeli-, üzleti- vagy magántitkokat, nem ütközhet jóízlésbe, általánosan elfogadott erkölcsi szabályokba, nem veszélyeztetheti a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését, továbbá nem ütközhet bármely jogszabály rendelkezéseibe.

Felelősség kizárása

 
Üzemeltető nem vállal sem anyagi, sem erkölcsi felelősséget az oldalakon a felhasználók által elhelyezett információkért, azok származásáért, helyességéért vagy valóságtartalmáért. A felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az azt közzétevő felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a portálon közzé, vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az azt közzétevő felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás, költség és kár megtérítését magára vállalja.
 
Ha az üzemeltető nem megfelelő tartalmú információkról szóló jelzést kap, a jogszabályok, a portál, valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Ezen tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát!
 
A Weboldal Fórum aloldalát minden felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. Az ott megjelenő véleményeket üzemeltető  nem ellenőrzi, ebből kifolyólag azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben tudomására jut, hogy valamely vélemény vagy hozzászólás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért üzemeltető sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

Amennyiben üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül üzemeltető  az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A portálon olvasott tanácsok, információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartozik.  A weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a tanácsadást végző személyek felelnek.

A portált igénybevevő felhasználó elfogadja, hogy a portál oldalain reklámanyagok jelennek meg. Üzemeltető a portál oldalain megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében minden felelősséget kizár.
 
Amennyiben a szolgáltatás használata során elkövetett jogsértés (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) következtében, vagy egyébként a szolgáltatás használatával összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövető, vagy az adott felhasználói tartalmat megosztó felhasználót terheli. Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Felhasználó vállalja, hogy minden, az üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz az üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében. A felhasználó köteles az üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az üzemeltetőt a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve az üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A felhasználó felelőssége a szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen szerződés megszűnését követően is fennáll.
 
A felhasználó a portál használatával elfogadja, hogy az általa közzétett tartalom törléséből, megsemmisüléséből, elvesztéséből eredő károkért és egyéb következményekért üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
 

Adatvédelem

 
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez regisztrációs kérdőív kitöltése szükséges. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, olyan technikai feltételek alkalmazásával, hogy személyes adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Az érintett felhasználó a pecsiautos.hu által kezelt adatait a Személyes adatok menüpontban bármikor megtekintheti, módosíthatja, kérésre az üzemeltető az adatokat törli.
 
Üzemeltető, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a regisztráció során tudomására hozott adatokat, melyeket semmilyen körülmények között nem tesz – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.
 
A portálon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak kereskedelmi tevékenység, direkt marketing, elektronikus levélben vagy privát üzenetben történő marketing tevékenység céljára.

A Pécsiautós oldal illetékességi területén (Baranya megye) kívüli (idegen) regisztráció esetén a  pecsiautos.hu üzemeltetője jogosult továbbítani a regisztrált felhasználó e-mail címét a lakhelye szerinti helyi autós oldal üzemeltetőjéhez, aki e-mailben küld értesítést a lakhely szerinti autós oldal indulásáról/létezéséről.
 

Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok


A www.pecsiautos.hu tartalma – beleértve grafikai megjelenését és szerkezeti felépítését -szerzői jogvédelem alá esik,  mely üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel, azonban az oldal részletei letölthetőek, illetve kinyomtathatóak otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználásra. A fentiektől eltérni csak az üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az üzemeltetővel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén üzemeltető ajogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti. Minden jogot fenntartunk.
 

Záró rendelkezések

 
Ezen feltételek a Weboldal használatának feltételei, melyeket minden felhasználó a portál használatbavételével tudomásul vesz. A portál üzemeltetőjének joga van jelen felhasználási feltételek módosítására, melyre köteles felhívni a felhasználók figyelmét, ezt követően a portál használata a szabályzat módosításának elfogadását jelenti. Amennyiben jelen dokumentumot üzemeltető a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét – elsősorban a kezdőlap Hírek rovatában nyújtott tájékoztatással – felhívja.

Az üzemeltető és a felhasználó között a jelen szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben: ha a felhasználó kéri regisztrációjának törlését; ha a felhasználót véglegesen kitiltják a szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik; a szolgáltatás megszűnésével; és új szabályzat érvénybe lépésével.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltető alávetik magukat a Pécsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.